Nieuws

Gebruikersgroep sporthal van start

Op initiatief van de stichting is een gebruikersgroep geformeerd van gebruikers van de sporthal in Maasbree. De komende periode zal deze groep, in overleg met de gemeente, aan de slag gaan met de gevolgen die de knip sporthal en trefcentrum (medio 2016) met zich mee zal gaan brengen. Deze situatie ontstaat door de realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum in Maasbree. Via de gebruikersgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de zaalsportverenigingen, worden praktisch vragen opgepakt en uitgezocht die binnen de verenigingen leven rondom o.a. de aanstaande wijzigingen, het gebouw en kantinevoorziening. Heb je als gebruiker vragen over deze ontwikkeling dan kun je gebruik maken van de contactpersoon binnen je eigen vereniging of mailen naar info@stichtingbree.nl