Nieuws

Visie op sportvoorzieningen Maasbree

Onze stichting en het dorpsoverleg Maasbree hebben met de gemeente afspraken gemaakt om in de eerste helft van 2016 een lange termijn visie voor sportvoorzieningen in Maasbree aan te leveren. De gemeente heeft dit nodig om in de loop van 2016 een gedegen besluit te nemen t.a.v. de positie van de sporthal in Maasbree en toekomstige behoefte aan voorzieningen in Maasbree. Vastgesteld is al dat zowel gebruik van de sporthal als de behoefte aan deze voorziening in de kern Maasbree noodzakelijk is. Met het dorpsoverleg starten wij nog dit jaar het traject op om tot dit advies te komen. We willen daarbij een breed beroep doen op belangstellenden om hier in mee te denken. Heb je belangstelling om hier in mee te denken dan kun je je aanmelden via info@stichtingbree.nl