Nieuws

28 april: 30 juni vervroegde sluiting sporthal

In verband met de knip trefcentrum/sporthal en de aanvang van de bouwactiviteiten kan er vanaf 30 juni a.s. geen gebruik meer worden gemaakt van de sportfaciliteiten in de sporthal en het trefcentrum. Met ingang van deze datum verschuiven een deel van de activiteiten naar het nieuwe MFA. De overige sportverenigingen zullen uit gaan wijken naar andere locaties. In de periode van 1 juli t/m 1 september zullen de zaalsportverenigingen een nieuwe (tijdelijke) kantinevoorziening gaan realiseren. Met de aanvang van het sportseizoen op 5 september moet alles dan weer in bedrijf kunnen zijn.