Nieuws

13 maart 2020 Onderzoek locatie sporthal naar volgende fase

Op dit moment is Stichting Bree met de samenwerkende verenigingen bezig om een advies richting Gemeente voor te bereiden omtrent de sporthal in Maasbree. Moet dit een vernieuwbouw op de bestaande locatie worden of gaat de sporthal verplaatst worden? 

Met verenigingen en vertegenwoordigers van andere organisaties zijn met LOS Stad om Land meerdere scenario's bekeken. Hierbij is de voorkeur aangegeven de sporthal te gaan verplaatsen en sportactiviteiten in Maasbree dichter bij elkaar te positioneren. Een kleinere werkgroep bekijkt momenteel de opties van een verplaatsing van de sporthal naar de sportieve omgeving. Medio maart/april kunnen we hierover meer berichten.