Huis voor de Sport

Huis voor de Sport Limburg

Het Huis voor de Sport is een provinciale organisatie voor sport en beweging. Zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en houden; dat is ons doel. We laten geen mogelijkheden of middelen onbenut om de weg vrij te maken voor sport en bewegen in Limburg. Daarom vergaren we kennis, proberen we geld vrij te krijgen voor tal van sport- en beweegactiviteiten en ondersteunen we sportorganisaties en verenigingen waar dat maar mogelijk is. Dat kunnen we niet alleen. Vandaar dat we ervoor kiezen zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties, zowel in de sport als op andere beleidsterreinen. Het Huis voor de Sport neemt binnen onze provincie een belangrijke intermediaire positie in op provinciaal, regionaal en lokaal niveau; wij zijn de centrale schakel binnen de Limburgse wereld van sport en bewegen.

Er is een zestal programmalijnen waar de activiteiten van het Huis voor de Sport zich op concentreren. Deze programmalijnen vormen de basis van het takenpakket van onze organisatie: Buurt, onderwijs en sport - Sport, bewegen en gezondheid - Lokaal sportbeleid - Verenigingsondersteuning - Kenniscentrum - Sportpromotie.

Het Huis voor de Sport heeft de steun van een aantal bijzondere partners: de Provincie Limburg, NISB, NOC*NSF, Leeuwenborgh opleidingen, VLG, de nationale sportbonden, Gehandicaptensport Nederland en Topsport Limburg. Deze organisaties erkennen de meerwaarde van onze organisatie en geven ondersteuning met raad en daad. We zijn er dan ook trots op dat deze erkende organisaties aan de basis van het Huis voor de Sport Limburg staan.