Nieuwe initiatieven in Sportdorp Maasbree

In de projectperiode van sportimpuls/sportdorp (ZonMw) zijn door ons de volgende initiatieven gehonoreerd met een opstart subsidie:

Project: Kennismaking met Dynamic Tennis in Maasbree

Badmintonvereniging BCM ’80 heeft in samenwerking met LTC Maasbree op woensdagavond 30 september jl. een clinic Dynamic Tennis verzorgd. Deze clinic is zeer goed bezocht. Actief hebben een 40-tal personen van jong tot oud deelgenomen. In de periode van 14 oktober t/m het eind van het jaar zijn een 13-tal proeflessen aangeboden aan belangstellenden. Na afloop van deze proeflessen zal bekeken worden of Dynamic Tennis structureel in Maasbree aangeboden kan worden. Voor meer informatie bel of mail (06-53656921 / voorzitter@bcm80.nl)

Project: BAMM toernooi

Gezamenlijk initiatief van handbalvereniging BSAC, VC Asterix en MVC'19 om eens per jaar een gezamenlijk toernooi te organiseren voor jeugd, jongeren en ouderen. Competitie in alle drie de sporten met hetzelfde team zowel leden als niet leden. Mooi voorbeeld van samenwerking over de eigen vereniging heen, nieuw sportaanbod en meer inwoners aan het bewegen krijgen.Na een eerste succesvolle editie in 2015 heeft ook in 2016 een editie plaatsgevonden.

Project: Battle Run

In 2015 de eerste editie van deze attractieve buitenactiviteit. Voor 2016 opnieuw op de agenda gezet met een uitbreiding van doelgroepen. Naast 15 plus nu ook voor het eerst een kids editie. Mooi voorbeeld van vernieuwend sportaanbod en betrekken van nieuwe doelgroepen.

Project: Zeker bewegen

Met het project: zeker bewegen voor ouderen geeft Majuso een prima visitekaartje af waarbij val breken aan een geheel nieuwe doelgroep wordt aangeboden. In 2015 al succesvol 2 groepen gedraaid en in 2016 gaan weer nieuwe groepen van start.