Stuurgroep

Met ingang van 20 november jl. is de stuurgroep aan de slag gegaan met het verder vormgeven van het project sportdorp. De stuurgroep bestaat uit:

Ellen Thijssen
Ger Smets
Geert Peeters
Rob Hüskens
Koen Hendrix en Marlieke Verstraten (projectleider en combifunctionaris)
Ron v.d. Bekerom (projectcoördinator huis vd sport)