Activiteiten Stichting Bree

Stichting Bree werkt in samenwerking met haar partners aan meerdere projecten die de mogelijkheden op het gebied van sporten, bewegen en ontmoeten moet verbeteren. Langs deze weg stimuleert zij de samenwerking tussen verengingen en probeert zij een bijdrage te leveren aan het op peil houden van faciliteiten in de kern Maasbree.