HOERA Kindercentra

Hoera Kindercentra richt zich op opvang en ontwikkeling van kinderen, maar wil dat bewust doen in samenwerking met ouders, onderwijs en welzijn. Deze werkwijze kun je samenvatten in het motto: ‘Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden’.

Uniek is, dat we niet alleen de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang willen versterken, maar ook welzijn in deze samenwerking willen betrekken. Hierdoor ontstaan optimale mogelijkheden om te werken aan de integrale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. Deze samenwerking zal vooral op lokaal niveau in kernen en wijken gestalte moeten krijgen. Gezamenlijk creëren de partners een omgeving en een opvoedingsklimaat waarin het individuele kind zich positief kan ontwikkelen op het gebied van cognitieve-, sociaal-emotionele-, motorische- en taalontwikkeling.

Centraal staan het kind en de 5 O’s: Opvoeding, Ontwikkeling, Ontspanning, Opvang en Onderwijs.

Het integrale kindcentrum (IKC)
‘Een IKC is een voorziening voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar zij gedurende de dag bij elkaar komen om met elkaar te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. De omgeving van het kind in het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang,welzijn en ontwikkeling’.

De meerwaarde van een IKC is dat de huidige versnippering tussen onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en welzijn verminderd en uiteindelijk opgeheven wordt. Door deze integrale, aanpak ontstaat er één pedagogisch en één ontwikkelingsklimaat voor kinderen. Het programma hoeft niet persé in één gebouw (de school) plaats te vinden.

Pedagogisch klimaat
In het kindercentrum moet je kind zich veilig en vertrouwd voelen. Wanneer je kind zich prettig voelt en vertrouwen heeft in de pedagogisch medewerkers, dan geeft dit je kind de ruimte om de wereld/de omgeving te verkennen en op onderzoek uit gaan. Elk kind is uniek en wordt ook zodanig benaderd. Zelfredzaamheid, respect en vertrouwen zijn kernwoorden.
Lees hierover meer onder Pedagogisch beleid.

Hoera kindercentra richt zich op opvang en ontwikkeling van kinderen, maar wil dat bewust doen in samenwerking met ouders, onderwijs en welzijn. Deze werkwijze kun je samenvatten in het motto: ‘Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden’.

Zie ook: www.hoerakindercentra.nl