Medewerker Gezonde Leefstijl

In Maasbree maken we sinds 2012 met veel succes gebruik van een ervaren medewerker gezonde leefstijl. Dit doen we in samenwerking met Vorkmeer. Op dit moment is dat Ron Klemann. Hij houdt zich bezig met het bevorderen van een actieve en gezonde levensstijl. Tevens fungeert hij als verbinder en ondersteuner om initiatieven van lokale partners op het gebied van sport, bewegen en gezondheid in te zetten binnen het onderwijs.

Daarnaast stimuleert hij samenwerking tussen partijen (zoals onderwijs, (sport)verenigingen, kinderopvang, zorg- en welzijnsinstellingen e.d.) die invloed hebben op de leefstijl van onze inwoners. Voor verenigingen staat hij klaar om hun te ondersteunen bij hulpvragen.

Heeft u vragen neem dan contact op met onze medewerker gezonde leefstijl. Voor meer informatie: 


Ron Klemann

medewerker Gezonde Leefstijl

M: 06-14282372 | E: r.klemann@vorkmeer.nl