Projectplan: ons sportdorp 2014-2016

Het project zal door en met belangstellenden binnen de gemeenschap vorm worden gegeven. Hiervoor worden in de komende periode de volgende stappen gezet:

- oktober t/m december 2014: formeren en opstarten stuurgroep, formeren klankbordgroep
- december t/m februari 2015: formuleren van visie op sportdorp, sport en bewegen Maasbree (stuurgroep en klankbordgroep)
- december t/m februari 2015: samenstellen en opzet bepalen van behoeftepeiling
- begin 2015                      : scholing projectleider sportdorp
- maart 2015                      : uitzetten van behoeftepeiling
- vanaf april 2015               : start doorontwikkelen sportaanbod
- 13 juni 2015                   : startactiviteit sportdorp