Sportimpuls en Sportdorp Maasbree

Een Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten. Dit in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs. Het sportaanbod wordt vernieuwd, sportactiviteiten of –modules worden aangeboden, drempels van lidmaatschap worden weggenomen en men kan flexibel sporten.

De samenwerking tussen verenigingen maakt het besturen van een vereniging makkelijker, er zijn meer vrijwilligers actief en het kader speelt efficiënter in op de vraag van inwoners. De vereniging wordt daarmee een plek voor jong en oud en voor mensen die ongebonden willen sporten. Voorbeelden van succesvolle flexibele sportactiviteiten in andere Sportdorpen, georganiseerd door sportverenigingen: Floorball, hardlopen in groepsverband, Zumba, circuittraining, Nordic Walking, stuitbal, cursus valpreventie en zelfverdediging.

Ons sportdorp heeft de functie van een centrumplek; een gezonde, sportieve en veilige omgeving, als trefpunt van het dorp, met continu sportaanbod, de hele dag door, verzorgd door verschillende sportverenigingen en andere sportaanbieders, in samenwerking met elkaar en met andere lokale partners, voor jong en oud, voor gezonde en minder gezonde mensen, een leven lang sporten. Een sportdorp!

Samenwerking tussen sportverenigingen vergroot de leefbaarheid. Met het project sportdorp gaan we verenigingen helpen bij een lokale investering in sport en bewegen. Sportdorp zorgt voor toename van leefbaarheid in een dorp of wijk en vitaliteit van de inwoners. Dit als gevolg van samenwerking tussen sportverenigingen en het vernieuwen van het sportaanbod. Na intensieve begeleiding van de projectleider en combifunctionaris (Marlieke Verstraten) en met ondersteuning van Het Huis voor de Sport (Ron van den Bekerom) ontstaat er in de toekomst een zelfvoorziening op het gebied van sport en bewegen in Maasbree.