Aanvraag subsidie voor vernieuwend sport- en beweegaanbod

Alle sportverenigingen in de kern Maasbree kunnen een beroep doen op de subsidie die beschikbaar is voor Sportdorp Maasbree. Het maakt daarvoor niet uit of de vereniging lid is van de stichting. Er zijn in de komende periode vijf rondes waarin de aanvragen ingediend kunnen worden. De deadlines van deze aanvraagrondes zijn:
  • 1 maart 2015
  • 1 juli 2015 
  • 1 december 2015
  • 1 maart 2016
  • 1 juli 2016
Ondersteuning bij het opmaken van de aanvraag is mogelijk en hiervoor kan contact worden opgenomen met Marlieke Verstraten (projectleider Sportdorp Maasbree, m.verstraten@hoerakindercentra.nl | 06-31959651). Ingediende aanvragen worden door de stuurgroep bekeken en na goedkeuring vindt toekenning van de opstartsubsidie plaats. In de afgelopen periode zijn opstartsubsidies verstrekt voor BAMM toernooi (MVC'19/VC Asterix en BSAC, Battle Run, Fit, veilig, valbreken (Majuso) en Dynamic tennis (BCM'80 en LTC Maasbree

Projecten zullen moeten voldoen aan de criteria vernieuwend, duurzaamheid en samenwerking met andere partijen/verenigingen in Maasbree waarbij uiteraard een koppeling kan plaatsvinden met de behoeftepeiling. De resultaten van deze peiling zullen in juni 2015 bekend zijn.

Er mag 1 aanvraag per ronde worden ingediend van maximaal € 3000,-. In totaal mogen er maximaal 3 aanvragen per aanvrager worden ingediend.

Klik hier om het aanvraagformulier voor de opstartsubsidie te openen.