Nieuws

Toekenning subsidie voor aanvraag sportimpuls Maasbree


Onlangs is onze aanvraag voor ondersteuningssubsidie in het kader van sportimpuls gehonoreerd. Hierdoor kan ons samenwerkingsverband gaan werken aan de uitvoering van plannen die de samenwerking tussen verengingen en het verbeteren van sportaanbod in Maasbree zal ondersteunen. Voor de periode van 2 jaar kan voor professionele ondersteuning en de realisatie van activiteiten gebruik worden gemaakt van een startsubsidie van € 85.000. Op 29 september a.s. is een eerste aftrap gepland om de deelnemers te informeren en tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Lees meer: aanvraag gehonoreerd