Ontwikkeling Sportieve Omgeving Maasbree

Door de samenwerkende verenigingen binnen onze stichting is een lange termijn visie neergezet voor het ontwikkelingen van een Sportieve Omgeving Maasbree. Doel hiervan is het handhaven van ons voorzieningenniveau op sportief gebied en het optimaal gebruik van bestaande en eventueel nieuw te realiseren sportvoorzieningen. Hieronder de activiteiten die in dit kader hebben plaatsgevonden

Onderzoek verplaatsing sporthal

Medio 2019 en begin 2020 is door verschillende verenigingen en organisaties input geleverd om te bekijken hoe een vervanging dan wel verplaatsing van de plaatselijke sporthal kan plaatsvinden. Meerdere scenario's zijn hiervoor bekeken. Een kleinere werkgroep werkt momenteel een structuurplan gericht op de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Breetse Peelweg uit en hoopt dat medio 2020 te kunnen delen met verenigingen en belangstellenden.  

Visieontwikkeling sportieve voorzieningen Maasbree

In het najaar van 2015 is op initiatief van de stichting en het dorpsoverleg Maasbree een start worden gemaakt met het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn voor de sportieve voorzieningen in Maasbree. Hierin zal in het bijzonder worden gekeken naar de toekomst van de sporthal. 

Start gebruikersgroep Sporthal

In oktober 2015 is de gebruikersgroep voor de sporthal Maasbree van start gegaan. Door de knip van sporthal en trefcentrum, in verband met de komst van het gezondheidscentrum, ontstaat er voor de gebruikers van de sporthal een nieuwe situatie. De gebruikersgroep pakt in overleg met de gemeente een aantal praktische vragen op.

Vernieuwbouw kantine MVC'19 en MFR

In 2013 heeft aan de Breetse Peelweg de (ver)nieuwbouw van de kantine en realisatie van een multifunctionele ruimte plaatsgevonden. De uitbreiding van deze voorzieningen binnen deze sportieve omgeving maakt dat naast MVC andere verenigingen, maatschappelijke organisaties en de stichting deze locatie gebruiken voor de uitvoering van activiteiten.

BSO in de sportieve omgeving

In 2013 is de Hoera kindercentra begonnen met het aanbieden van buitenschoolse opvang binnen de Sportieve Omgeving. Binnen de opvang (MFR en Dynamic) worden diverse arrangementen aangeboden en kan men gebruik maken van sportaanbod en de aanwezige sportfaciliteiten.
 
Nieuwe accommodatie beugelclub

In 2015 heeft de beugelclub  de nieuwe beugelbanen aan de Breetse Peelweg in gebruik genomen. Het sportaanbod van de sportieve omgeving is daarmee verder vergroot.

Lees meer: Visiedocument ontwikkeling sportieve omgeving
Lees meer: Geen sportpark meer voor elke club