Nieuws

Rapportage varianten onderzoek OLCO klaar

Adviesbureau OLCO heeft haar werkzaamheden en de rapportage variantenonderzoek voor een (her)positionering van de Sporthal Maasbree afgerond. In het variantenonderzoek zijn meerdere varianten en mogelijkheden bekeken, zowel op de huidige locatie (verbouw/nieuwbouw) als plaatsing (nieuwbouw)  binnen de sportieve omgeving aan de Breetse Peelweg. Dit vormt de basis voor de stappen die nu richting de Gemeente Peel en Maas en de Raad kunnen worden gezet.

De vervanging van de sporthal Maasbree is een dossier dat al geruime tijd op de agenda staat van verenigingen en de stichting. In het afgelopen jaar is OLCO door de gemeente gevraagd een onderbouwing en uitwerking aan te leveren die we voor het maken van een definitieve keuze voor locatie en invulling kunnen gebruiken.  We hopen dat we met betrokken partijen en de gemeente nu binnenkort een stip op de horizon kunnen zetten en richting realisatie kunnen gaan.  Lees verder.

31 maart 2020: Covid19 en sporten in Maasbree

  Lees verder.

13 maart 2020 Onderzoek locatie sporthal naar volgende fase

  Lees verder.

4 april 2017: Peel en Maas in beweging


Lees verder.

10 oktober: Nieuwe projecten voor Sportdorp maasbree

Lees verder.

3 sep:Sportbar Den Adelaer morgen weer open.

Lees verder.

24 juni: Start nieuwe groepen Zeker Bewegen

Lees verder.

28 april: 30 juni vervroegde sluiting sporthal

Lees verder.

30 april: Opening nieuwe locatie Beugelclub

Lees verder.

Goedkeuring aanvragen sportdorp

Lees verder.

Komst tijdelijke kantine in sporthal definitief!

Lees verder.

Visie op sportvoorzieningen Maasbree

Lees verder.

Gebruikersgroep sporthal van start

Lees verder.

Nieuw in Maasbree, Dynamic tennis

  Lees verder.

Eerste aanvragen vernieuwend sportaanbod

Lees verder.

Nieuw sport aanbod: Fit, veilig en valbreken

  Lees verder.

19 september Battlerun Maasbree

  Lees verder.

Start behoefteonderzoek Sportdorp

  Lees verder.

13 juni startschot Sportdorp Maasbree

  Lees verder.

Toekenning subsidie voor aanvraag sportimpuls Maasbree

  Lees verder.

BC de Treffers realiseert nieuwbouw Sportieve Omgeving

  Lees verder.